CZ EN PL

Překlady a tlumočení

polština, angličtina, slovenština a čeština

Mgr. Zuzanna Matěchová

Překlady

Překlady právních dokumentů (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, notářské listiny, rozhodnutí soudu), veřejných zakázek, vědeckých prací, grantových přihlášek, lékařské práce texty z oblasti filosofie a diplomacie, politologie, sociologie, pedagogika aj.

Korektury

Jazykové korektury prezentací, referátů, seminárních prací, vysokoškolských závěrečných prací (bakalářské, diplomové a disertační práce), předtiskové korektury knih.

Tlumočení

Tlumočení na obchodních schůzkách, u advokáta, na mezinárodních setkáních malých skupin, na úřadech, doprovodná a výjezdní tlumočení, tlumočení na školeních.

Související služby

Přepis textu, grafické zpracování překladu, OCR, analýza textu, atd.

Kontakt

Mail: zuzanna.matechova@seznam.cz
Mobil: +420-776-013-481