CZ EN PL

Překlady a tlumočení

polština, angličtina, slovenština a čeština

Mgr. Zuzanna Matěchová

Korektury

Provádím jazykové korektury českých textů v tištěné i elektronické podobě. Jedná se o kontrolu pravopisné a gramatické správnosti.

Korektury elektronických dokumentů provádím v běžných textových editorech typu MS Office a Open office. Změny vyznačuji barevně nebo formou revizí, dle přání zákazníka.

Zajišťuji také korektury anglických textů rodilým mluvčím.

Ceny korektur jsou uvedeny v ceníku.