CZ EN PL

Překlady a tlumočení

polština, angličtina, slovenština a čeština

Mgr. Zuzanna Matěchová

O mně

Jsem rodilá mluvčí slovenského, polského a českého jazyka. Matka Slovenka, otec Polák, žijící ve Slezsku. Jsem absolventka polské ZŠ a polského gymnázia v Českém Těšíně, dále absolventka ročního studia angličtiny a vysokoškolsky vzdělaná v oboru humanitních věd: politologie-mezinárodní vztahy. Absolvovala jsem také semestrální studijní pobyt v anglickém jazyce na univerzitě ve švédském Falunu, který vedl americký lektor. Na jaře 2011 jsem také absolvovala půlroční seminář pro překladatele anglických právních textů. Můj multilingvní původ mi umožňuje myslet v daném jazyce a také flexibilně přecházet z jednoho jazyka do druhého. V případě angličtiny mám bohaté zkušenosti ze studia v anglickém jazyce na vysoké škole, kde kromě čtení a orientace v anglickém textu, byly vyžadovány seminární práce s výbornou angličtinou.

Důvody proč si mě vybrat

Můj hlavní přínos pro vás

Mou předností oproti konkurenci je naprostá pečlivost a spolehlivost, pracuji s odbornou terminologií a vyhledávám co nejvýstižnější termíny – vždy si vyhledávám co nejvíce informací o dané problematice v cílovém jazyce překladu. Nabízím také možnost korekce s pomocí odborné literatury dodané zadavatelem překladu nebo konzultace s odborníkem v dané oblasti. Vždy se snažím co nejlépe zorientovat v dostupné literatuře, aby byla zachována co nejpřesnější terminologie. U technických překladů spolupracuji s odborníkem na fakultě strojní ČVUT, při překladech právních textů čerpám ze zkušeností z absolvovaného semináře pro překladatele anglických právních textů, které organizuje společnost Orange Tree. Jsem schopná zajistit i větší překlady (nad 30NS), mohu zajistit tým překladatelů a dohlédnout na sjednocenou terminologii.