CZ EN PL

Překlady a tlumočení

polština, angličtina, slovenština a čeština

Mgr. Zuzanna Matěchová

Nabízené služby

Poskytuji komplexní služby související s překlady. Od zpracování zdrojových textů, které mohou být jak v papírové tak v digitální podobě (převod do digitální formy pomocí OCR programu ABBYY), analýzy textu (výpočet opakujících se slov) přes překlady mezi anglickým, polským, slovenským a českým jazykem a korekturu rodilým mluvčím po konečnou grafickou úpravu dle Vašich požadavků. Pro překlady využívám CAT nástroj Trados (počítačem podporovaný překlad), díky kterému Vám mohu nabídnou například slevy za opakovaná slova nebo zachování jednotné terminologie ve všech překládaných textech.

Dále poskytuji tlumočnické služby pro jazykové kombinace polština - čeština a polština - angličtina . Jedná se o konsekutivní tlumočení na mezinárodních schůzkách skupin či jednotlivců, doprovodné tlumočení na obchodních schůzkách a v advokátních kancelářich.